معنی کلمه تشخیص ریزش مو به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات انگلیسی درباره ریزش مو in اکتبر 1, 2019

معنی کلمه تشخیص ریزش مو به انگلیسی می شود Detection of hair loss

Leave a Reply